Site menu:

english version german version

Zaujímavé odkazy:

-Rent.funpark
-Atypatelier
-Kastalia
-SD Trade
-Oknotherm

Read more »

LORY 10

Breeder s.r.o.

Charakteristika

Profesionálna odchovňa, vyrobená z pevnej P.V.C. peny podobne ako INCA, navrhnutá pre ošetrenie a dokŕmenie už vyliahnutých mláďat.

LORY 10 - technologické riešenie najbližšie k prírode.

Patent Pending

Breeder s.r.o.

   

DMP

Digitálny display teplomera

DMP

Ventilátor súčasťou výhrevného telesa

DMP

Priehľadné dvere

Vlastnosti

Plne digitálny

Elektronická kontrola teploty s displejom teploty poskytuje maximálnu presnosť a ľahkú kontrolu teploty odchovne.

Ventilátor ako doplnok (asistujúci) výhrevného telesa

Umiestnené na vnútornej vrchnej stene odchovne, tieto značne nízko výhrevné elementy sú namontované na kovovú platňu odvádzajúcu teplo a tým dochádza k vyhrievaniu odchovne. Sú kontrolované elektronickou jednotkou kontroly teploty ktorá digitálne znázorňuje teplotu. Teplota zariadenia môže byť nastavená (kalibrovaná) na presnosť 0,1 °C. Teplo ktoré produkuje platňa je rozširované rovnomerne po celej odchovni za pomoci automaticky kontrolovaného ventilátora montovaného na kovovú platňu odvádzajúcu teplo. Ventilátor je napájaný jednosmerným prúdom ktorý produkuje minimálne teplo a tým zachováva teplotu odchovne.

Jednoduchá demontáž

Všetky časti, zahrňujúce aj kompletné výhrevné zariadenia, môžu byť jednoduchým spôsobom vybraté von za účelom vyčistenia alebo údržby.

Maximálna sledovacia schopnosť

Posuvné priehľadné predné dvere slúžia pre vizuálnu kontrolu, ktoré taktiež môžu byť vybraté von.

Technické parametre

Model Zdroj Spotreba Hmotnosť Šírka Dĺžka Výška
Lory 10 220 - 240 volt 80 W 7,8 Kg 490 mm 340 mm 410 mm