Site menu:

english version german version

Zaujímavé odkazy:

-Rent.funpark
-Atypatelier
-Kastalia
-SD Trade
-Oknotherm

Read more »

Napodobovanie prirodzeného inkubačného procesu

Breeder s.r.o.

Byť chovateľom exotického vtáctva je veľmi obohacujúci pocit ale dosiahnuť lepšie výsledky ako pri prirodzenom rozmnožovaní je oveľa viac zosilnená skúsenosť. Mohli by sme my, chovatelia ozaj dosiahnuť taký rozdiel? Aby bola zodpovedaná táto otázka David Vishnia, vývojár INCA umelých liahní, testoval niekoľko skutočností.

Zmeny teploty

Prvá zhoda: na to aby sa dosiahli najlepšie výsledky pri vysedení vajec (inkubačnom procese) teplota by mala byť veľmi presná.

Najlepší spôsob otestovať túto myšlienku bolo namerať teplotu počas inkubačného procesu v prírode.

Pre túto vec, bol skrytý dáta zberač – sonda do vnútra umelého vajca a uložený do hniezdnej búdky Alexandrov veľkých v ich divokom, prirodzenom prostredí a taktiež do hniezdnej búdky oziel a Papagája kráľovského na vtáčej farme u Vishniu.

Sonda ukazuje prekvapujúce inkubačné vzorky na oboch miestach: teplota vzrastala a klesala medzi 35°C a 39°C počas približne 1,5 hodinového cyklu.

Okrem toho, citlivý teplotný senzor bol uchytený na niekoľko vajíčok aby kontroloval teplotné rozdiely medzi vrchnou časťou a spodnou časťou vajca, kým teplota okolitého prostredia bola 16 °C, teplota vrchnej časti bola 40 °C a pri spodnej časti vajca, teplota poklesla na 32 °C. Premýšľajúc o tom, musíme predsa pamätať na to, že teplota tela sediaceho vtáka – samičky je medzi 41°C-42°C.

 Odchýlka v grafe, v ktorom teplota padla na 30°C, nastala keď samička vyletela z hniezdnej búdky von nakŕmiť sa.

 S rovnakou sondou, bolo možné identifikovať páry ktoré nesedeli na hniezde poriadne: v tomto prípade graf ukazoval rozdielne inkubačné vzorky, zrejme sa mláďaťa nevyliahli.

Záver 1

 Vo vnútri hniezdnej búdky je niekoľko málo faktorov ktoré sú dôležité: samička sediaca na vajíčkach na podlahe hniezdnej búdky, samička otáčajúca vajíčka pomocou zobáku a zmena polohy tela samičky nad vajíčkami.

Všetky tieto faktory napomáhajú k teplotným zmenám vo vnútri vajec, a ako výsledok – ak teplota narastá tekutina vo vnútri vajca sa zväčšuje a vzduchová komora sa zmenšuje.

Kým sa teplota znižuje táto tekutina sa zmenšuje a tým vzniká menší tlak vo vajci, ktorý zapríčiňuje prieniku kyslíka cez póry vaječnej škrupiny ku krvnému vláknu uchyteného o vnútornú stenu škrupiny. Tak embryo môže dostať kyslík – dýchať a vyvíjať sa v najlepšej možnej miere.

Hladina vlhkosti

Ďalšia zhoda medzi chovateľmi: aby sme dostali lepšie výsledky pri liahnutí vlhkosť by mala byť konštantná a presná po celý čas inkubačnej doby.

Ako bolo už spomenuté, musíme otestovať hladinu vlhkosti počas prirodzeného inkubačného procesu v prírode.

Podľa dobre známych výskumov, ideálna strata hmotnosti u vajca počas inkubačného procesu je 15% +/- 3%.

Táto strata váhy vajec je ovplyvnená dvoma faktormi:

1. Hrúbka škrupiny vajca – krmivo s vysokým podielom Vápnika spôsobí, že škrupina bude hrubšia, a vajce ktoré bolo znesené ako prvé – jeho škrupina by mala byť hrubšia ako vajca, ktoré bolo znesené ako posledné. Vajcia s hrubšou škrupinou stratia menej váhy ako vajcia s tenšou škrupinou.

2. Percentá vlhkosti – hneď ako je vajce znesené, chovateľ nemá žiadny vplyv na prvý faktor (hrúbku škrupiny vajca), ale by mohol zmeniť percentá vlhkosti ovplyvniť stratu hmotnosti u vajca.

Papagáje z rôznych regiónov a oblastí potrebujú rozdielne percentá vlhkosti: Amazoňany, Ary, alebo africké Žaká šedé z oblastí dažďových pralesov potrebujú vyššiu vlhkosť ako Kakadu, Rozely alebo Alexandre – Ladniaky zo suchších oblastí.

Okrem toho, vlhkosť v hniezdnej búdke nie je stála a mení sa počas dňa a podľa podmienok okolitého prostredia.

Záver 2

Vzhľadom na všetko hore uvedené, je veľmi dôležité udržiavať priemernú hladinu vlhkosti a sledovať straty hmotností vajec.

Počas rozmnožovacieho obdobia chovateľ sa učí z jeho inkubačných skúseností, ktoré hladiny vlhkosti sú vhodné pre jeho vtáky vzhľadom na podmienky okolitého prostredia v ktorých žije. Percentá vlhkosti nie sú nevyhnutne rovné – rovnaké na každej vtáčej farme.

Ak chovateľ bude venovať pozornosť na otáčanie vajec, na teplotný rozsah medzi 35°C až 39°C, a na hladinu vlhkosti s ohľadom na jeho podmienky okolitého prostredia, ako už bolo vysvetlené predtým, mal by dosiahnuť lepšie výsledky pri liahnutí ako pri prirodzenom rozmnožovaní.